Sähkönlaadun mittaus

Sähkönlaadun mittauksella ehkäisemme huonosta sähkönlaadusta aiheutuvia haittoja ja kustannuksia. Häiriöt voivat syntyä sekä ulkopuolisessa sähkönjakeluverkossa että kiinteistön tai teollisuuslaitoksen omassa sähköverkossa.

Sähkönlaadun mittaus kannattaa tehdä myös laitehankintojen tai muutostöiden yhteydessä, jolloin jakelukapasiteetin todellinen riittävyys saadaan selville.

Suoritamme sähköverkkojen laadun ja tehon mittaukset Fluke 435 II -sarjan sähkönlaatu- ja energia-analysaattorilla. Mittaus voidaan toteuttaa lyhytaikaisella mittauksella tai jättämällä mittalaitteet tallentamaan kohteeseen useiksi vuorokausiksi.

Ota yhteyttä

Jari Ellonen

Toimitusjohtaja

Huolto- ja kunnossapitotyöt, työnjohto

+358 400 468 057
jari.ellonen@sahkopare.fi

Ota yhteyttä

Joakim Rikberg

Urakointi ja työnjohto

+358 400 175 384
joakim.rikberg@sahkopare.fi

Tiesitkö?
Voimme mitata ja analysoida sähkömoottoreiden ja aurinkosähköinverttereiden hyötysuhteen ja uusimisen kannattavuuden suhteessa sähkönkulutukseen tai -tuottoon.